فرم درخواست ایمیل

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی فعلی شما (الزامی)

شماره تماس شما ( جهت پیگیری های مرتبط )

آدرس ایمیل درخواستی

( پس از تائید ایمیل و تکراری نبودن آدرس درخواستی شما ، پست الکترونیک شما ایجاد شده و می توانید با استفاده از شماره همراه خود به عنوان رمز عبور وارد ایمیل خود شوید و پس از اولین ورود در صورت تمایل رمز عبور خود را تغییر دهید . لازم به ذکر است آدرس پست الکترونیک شما به صورت hameganizanjan.ir@(اسم درخواستی شما ) می باشد و صفحه ورود به بخش پست الکترونیک سایت ، email.hameganizanjan.ir می باشد که از صفحه اصلی سایت بخش امکانات نیز قابل دسترسی است )